El-eftersyn

Formålet med et el-eftersyn

Et el-eftersyn er en del af huseftersynsordningen. Hovedformålet med et el-eftersyn er, at beskytte køber og sælger mod problemer med fysiske mangler ved fast ejendom i forbindelse med både køb og salg. Der er opbygget en række forskellige installationseftersyn, når man skal efterprøve om elinstallationer er sikre i deres udførelse, funktionsduelige, tidssvarende, og ikke mindst lovlige. Disse installationseftersyn er opdelt i Eleftersynsordningen, Elsyn, Installationseftersyn Landbrug og Forsamlingslokaleordningen. Sidstnævnte er en kontrol af forsamlingslokaler.

Bygningens elinstallationer gennemgås og vurderes i forhold til funktionsdygtighed og lovlighed, hvilket tager udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, der var gældende, da de blev udført eller ændret.

El-eftersynet omfatter de væsentligste krav, der har en sikkerhedsmæssig betydning i forbindelse mod elektrisk stød og brand.

Ulsted El gennemgår alle elinstallationerne i boligen, og kontrollerer elforsyningen, HPFI-relæet og gruppetavler. Vi tjekker de synlige installationer og gennemgår om elektriske elementer er tilsluttet korrekt – til eksempelvis jordforbindelse. Dertil rådgiver vi dig om hvad du bør få udbedret for at leve op til nutidens krav om sikkerhed. Du får en rapport, når eftersynet er gennemført, hvori fejl og mangler, der er på elinstallationerne, gennemgås. Endvidere oplyser rapporten i hvilket omfang, bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

Skal du ikke skifte bolig, men blot vil være sikker på, at alle elinstallationerne er sikre, udfører Ulsted El gerne et el-eftersyn. Her kan vi finde eventuelle fejl, som bør udbedres for at øge sikkerheden og undgå kortslutning eller brand.

 

El-eftersyn landbrugsbedrifter

El-eftersyn Landbrug er et installationseftersyn, der gennemføres på landbrugsejendomme, inklusiv beboelse. Det er en fordel for landbrugsbedrifter at få udført et landbrugseftersyn, da det oftest giver forsikringsmæssige fordele for ejeren. Ydermere kan eftersynet mindske risikoen for fejl på de elektriske installationer, der kan resultere i økonomiske tab.

 

 

Udbedring af fejl og mangler

Hvis du har fået udført et el-eftersyn, og der er fundet fejl eller mangler i forbindelse med el-arbejdet, hjælper Ulsted El A/S gerne med at få udbedret fejlene. Bemærk dog, at for at sikre dig som kunde, må el-virksomheder ikke udbedre fejl/mangler på sager, hvor virksomheden selv har udført el-eftersynet.

Ulsted El er certificeret i at udføre el-eftersyn, og vores dygtige medarbejdere sørger for at holde dig informeret under hele processen med eftersynet. Ulsted El er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen.

Ring trygt på 98 25 41 21 og bestil dit el-eftersyn i dag – eller kontakt os for yderligere information.