Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er et stykke information, der opbevares på din computer. Disse anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugerens færden.

Hvad er cookie-loven?

Cookie-loven skal beskytte brugerne mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

 

Brug af cookies på ulstedel.dk

På ulstedel.dk bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender denne opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os.